جراحی لثه

هزینه جراحی لثه در سال 99 چقدراست؟

هزینـه جراحی لثه جراحی لثـه برای از بین بردن بیماری های لثه انجام خواهد شد، هنگامی که شما برای درد لثه و یا دندان به متخصص دندانپزشک مراجعه می کنید او با معاینه و عکسبرداری از دندان های شما تشخیص خواهد داد که مشکل شما چیست، اگر مشکل از لثه