جراح فک و صورت

دکتر متخصص جراح فک و صورت در شیراز

جراح فک و صورت در شیراز مشکلاتی در خصوص زیبایی و مشکل در عملکرد دهان، فک و صورت در مراجعه به جراح فک و صورت پس از معاینه و عکسبرداری ممکن است تشخیص به جراحی و  اصلاح باشد. اگر نیاز به جراحی در ناحیه فک و یا صورت دارید بهترین