درمان ریشه

دندانپزشک متخصص درمان ریشه در بوشهر

 اندودنتیست در بوشهر دندانپزشک متخصص درمان ریشه یا همان اندودنتیست دندانپزشکی می باشد که در زمینه درمان درد های دندانی مرتبط به ریشه دندان، عصب و بیماری های مرتبط به آن تخصص دارد، بیماران باید برای جلوگیری از عوارض ناشی از درمان ریشه به دندانپزشکی ماهر و با تجربه در