دندانپزشک اطفال

ویژگی های دندانپزشک اطفال خوب چیست ؟

ویژگی های دندانپزشک اطفال خوب انجمن دندانپزشکی آمریکا و بسیاری از موسسات معتبر توصیه می‌کنند در اولین سال تولد نوزاد یا بعد از مشاهده دندان‌های شیری، به دندانپزشک اطفال  مراجعه شود. پیدا کردن یک متخصص دندانپزشکی کودکان خوب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا اولین مراجعه به دندانپزشک می‌تواند به