عصب کشی

هزینه عصب کشی دندن در سال 99 چقدر است؟

هزینه عصب کشی دندان : گاهی اوقات پوسیدگی دندان به حدی عمیق می شود که موجب آسیب به بخش داخلی و نرم دندان یا پالپ (pulp) که از عصب تشکیل شده است می شود و موجب درد شدیدی در دندان بیمار می شود. هنگامی که بیمار به دلیل درد دندان