عصب کشی

متخصص عصب کشی دندان در بوشهر

عصب کشی دندان در بوشهر روت کانال یا عصب کشی (Root Canal) به معنای از بین بردن بخش داخلی و نرم دندان یا پالپ (pulp) می باشد، هنگامی که پالپ درون دندان دچار آسیب می شود، دندانپزشک با استفاده از جراحی آن را از درون دندان خارج می کند، اما

هزینه عصب کشی دندن در سال 99 چقدر است؟

هزینه عصب کشی دندان : گاهی اوقات پوسیدگی دندان به حدی عمیق می شود که موجب آسیب به بخش داخلی و نرم دندان یا پالپ (pulp) که از عصب تشکیل شده است می شود و موجب درد شدیدی در دندان بیمار می شود. هنگامی که بیمار به دلیل درد دندان