فلورایدتراپی بزرگسالان

فلورایدتراپی دندان در بوشهر

فلورایدتراپی در بوشهر همان طور که می دانید سطح دندان ها با مینای دندانی پوشیده شده است و وظیفه آن ها مراقبت و محافظت از دندان ها در برابر پوسیدگی می باشد، اگر مینای دندانی دچار آسیب شوند و از ین بروند دندان ها خیلی زودتر و سریع تر دچتر