پروتز دندان

متخصص پروتز دندان در بوشهر

پروتزهای دندانی در بوشهر گاهی اوقات برخی از دندان ها به دلیل پوسیدگی های بسیار عمیقی که برای آن ها به وجود آمده قابل درمان نمی باشند، و باید از پروتز های نوع متحرک که همان دندان مصنوعی می باشد برای جایگزینی آن ها استفاده کرد. برخی دیگر از دندان