پر کردن دندان

هزینه پر کردن دندان در سال 99

هزینه پر کردن دندان رعایت کردن بهداشت دهان به صورت مداوم از خراب شدن دندان ها جلوگیری می کند. اما افرادی زیادی وجود دارند. که دندان های آن ها دچار  پوسیدگی های عمیق و یا سطحی می شود. که دلایل متفاوتی از جمله نوع جنس دندان و رعایت نکردن بهداشت