عصب کشی

متخصص عصب کشی دندان در بوشهر

عصب کشی دندان در بوشهر روت کانال یا عصب کشی (Root Canal) به معنای از بین بردن بخش داخلی و نرم دندان یا پالپ (pulp) می باشد، هنگامی که پالپ درون دندان دچار آسیب می شود، دندانپزشک با استفاده از جراحی آن را از درون دندان خارج می کند، اما

عصب کشی دندان چیست و چرا برخی از افراد نیاز به عصب کشی دندان دارند؟

عصب کشی دندان چیست و چرا برخی از افراد نیاز به عصب کشی دندان دارند؟ برای پاسخ به این سوال و سوالات دیگر ما را در سایت دندانپزشک شیراز دنبال کنید.